Dativ

Widok

Zagadnienia, które opanujesz na tym kursie: - odmiana zaimka osobowego w Dativie; - odmiana rodzajnika określonego i nieokreślonego w Dativie; - odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym w Dativie;…

179.00

PLN

Zamów

Zagadnienia, które opanujesz na tym kursie: - przyimki z Dativem: mit, nach, bei, von, zu, aus, gegenüber, seit; - czasowniki z Dativem: helfen, danken. INFORMACJE O TWOIM KURSIE: liczba lekcji…

179.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea