Widok

1. KURS Na tym kursie omówimy rzeczowniki, które: - zawsze są DER; - zawsze są DIE; - zawsze są DAS; - mają niesamowitą moc. 2. KURS Zagadnienia, które…

797.00

PLN

1074.00

PLN

Zamów

Zagadnienia, które opanujesz na tym kursie: - odmiana zaimka osobowego w Dativie; - odmiana rodzajnika określonego i nieokreślonego w Dativie; - odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym w Dativie;…

179.00

PLN

Zamów

Zagadnienia, które opanujesz na tym kursie: - przyimki z Dativem: mit, nach, bei, von, zu, aus, gegenüber, seit; - czasowniki z Dativem: helfen, danken. INFORMACJE O TWOIM KURSIE: liczba lekcji…

179.00

PLN

Zamów

Zagadnienia, które opanujesz na tym kursie: – czasowniki regularne (machen, kochen, suchen, studieren); – czasowniki regularne, które odmieniają się trochę inaczej; – czasowniki mocne (a – ä, e – i,…

179.00

PLN

Zamów

Zagadnienia, które opanujesz na tym kursie: - czasowniki modalne w czasie teraźniejszym; - różnice w znaczeniu czasowników modalnych; - czasowniki modalne w czasie przeszłym. INFORMACJE O TWOIM KURSIE: liczba…

179.00

PLN

Zamów

Na tym kursie uporządkujesz czasowniki zwrotne: - dzięki którym powiesz "się"; - dzięki którym powiesz " sobie"; - te, które mogą mylić. Kurs "Uporządkuj swoje czasowniki zwrotne" pomoże Ci…

179.00

PLN

Zamów

Na tym kursie opanujesz budowanie: - pytań zamkniętych i otwartych; - pytań z czasownikami rozdzielnie złożonymi; - pytań z dwoma czasownikami; - przeczeń. Cały kurs składa się z 11…

179.00

PLN

Zamów

Na tym kursie omówimy rzeczowniki, które: - zawsze są DER; - zawsze są DIE; - zawsze są DAS; - mają niesamowitą moc. Kurs "Uporządkuj swoje rodzajniki" pomoże Ci uporządkować…

179.00

PLN

Zamów

  Na tym kursie opanujesz: - budowanie zdań w liczbie pojedynczej: ich, du, er, sie, es; - budowanie zdań w liczbie mnogiej: wir, ihr, sie, Sie. Kurs "Uporządkuj swoje zdania"…

179.00

PLN

Zamów

Kategoria

Ten zestaw to cały pakiet lekcji, dzięki którym uporządkujesz swoją wiedzę o przeczeniach w języku niemieckim. Wszystkie nagrania trwają ponad godzinę, a dostęp do nich otrzymasz aż na 12 miesięcy…

47.00

PLN

Zamów

Kategoria

Ten zestaw to cały pakiet lekcji, dzięki którym uporządkujesz swoją wiedzę o czasownikach modalnych. Wszystkie nagrania trwają prawie półtorej godzinę, a dostęp do nich otrzymasz aż na 12 miesięcy –…

47.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea